Контраст
Шрифт

Загальна інформація

Навчальний воєнізований гірничорятувальний взвод Державного воєнізованого гірничорятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій має необхідні ліцензії Міністерства освіти і науки України для виконання професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників за професіями:

7111. РЕСПІРАТОРНИК

-        виконує аварійно-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи, у тому числі підвищеної небезпеки: рятування людей, що знаходяться в зоні аварійно-рятувальних робіт; ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

-        надає домедичну допомогу постраждалим у разі нещасних випадків;

-        проводить моніторинг навколишнього середовища в газонебезпечних місцях при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-        бере участь в збиранні, транспортуванні та знешкодженні шкідливих та отруйних речовин, у санітарній та спеціальній обробці техніки, будівель, споруд, технологічного обладнання тощо;

-        визначає рівень безпеки під час виконання та виконує газонебезпечні, вибухонебезпечні і газоелектрозварювальні та інші невідкладні роботи в приміщеннях, підвалах, колодязях, ємностях, інших закритих просторах, що потребують використання ізолюючих дихальних апаратів і спеціального спорядження;

-        бере участь у розбиранні конструкцій, завалів, природних перешкод, укріпленні або руйнуванні нестійких будівельних, технологічних конструкцій тощо;

-        підтримує в справному стані і постійній готовності до застосування рятувальну техніку, прилади, обладнання, засоби індивідуального захисту, аварійного зв’язку і сигналізації;

-        бере участь у планових тренуваннях із застосуванням засобів індивідуального захисту на полігонах з відпрацюванням прийомів рятування людей, способів і методів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

-        бере участь у тактичних навчаннях з опрацювання практичної взаємодії з іншими респіраторниками в аварійних обставинах, в технічних, профілактичних та інших роботах на обслуговуваних об’єктах;

-        проводить профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт засобів захисту та іншого спорядження;

-        раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці;

-        додержується норм технологічного процесу;

-        не допускає браку в роботі;

-        знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища;

-        додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-        знає і виконує виробничі (експлуатаційні) інструкції; 

-        використовує в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

-      виконує гірничорятувальні роботи в шахтах і на поверхневих об’єктах (в тому числі із застосуванням засобів захисту органів дихання і спеціального спорядження); розвідування аварійних виробок та зон; гасіння пожеж активним способом, будування ізоляційних водотривких та фільтрувальних споруд, постійних та тимчасових перемичок; розгазування гірничих виробок та відновлення вентиляційних пристроїв, відбирання проб рудникового повітря для контролю загазованості та запиленості, заміряння параметрів шахтової атмосфери; розбирання завалів; відновлення виробок, проведення та кріплення пошукових та рятувальних печей (обхідних виробок); доставка необхідних матеріалів та обладнання по гірничих виробках;

-      бере участь в технічних, профілактичних та інших роботах на обслуговуваних шахтах щодо перевіряння стану запасних виходів та справності засобів протипожежного захисту, ремонту вентиляційного устаткування та будування ізоляційних споруд, перекріплення та розширення гірничих виробок, прокладання пожежних трубопроводів, обстеження діючих виробок з метою їх вивчення.

 

7111. ГІРНИК З РЕМОНТУ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК

Завдання та обов’язки. Виконує настилання постійної, за встановленим профілем з використанням шаблонів та ватерпасів, або тимчасової колії в гірничих виробках. Здійснює орієнтацію полотна колії в гірничій виробці відповідно до габаритів транспортних засобів та виробки; планування баласту, укладання шпал, брусів, пришивання рейок, з’єднання секцій рейкової колії за допомогою планок та болтових з’єднань; установлення струмопровідних перемичок; збирання й укладання стрілкових переводів; глухих пересічень та плит, поворотних кругів, хрестовин, з’єднання їх з рейковими коліями; перевірка правильності укладання колії. 

Під час настилання тимчасової колії в гірничих виробках проводить: зняття або піднімання секцій тимчасової колії, підривання ґрунту виробки вручну або за допомогою відбійних молотків; заміну окремих шпал та рейок; підсипання й підбивання шпал баластом; улаштування та відновлення водостічних канавок; розбирання, чищення, ремонт з заміною окремих деталей стрілкових переводів, глухих пересічень та плит, поворотних кругів, хрестовин; засипання баластом місць укладання колій. 

Приводить заготівлю рейок: вигинання пресом, відрубування кінців, свердління отворів, виконує підношення шпал, рейок, брусів, костилів, планок, необхідних матеріалів та інструментів; обхід та перевірку стану колії на обслуговуваній дільниці; підтягання болтових з’єднань, підбивання костилів, перевірку колії шаблоном; встановлення огорожі й попереджувальних знаків на ділянці колії, що ремонтується, у місцях, безпечних для руху; ремонт колійних сигналів, очищення колії та водостічної канавки від сторонніх предметів. Здійснює підготовку елементів кріплення й встановлення проміжних рам; заміну окремих рам та елементів усіх видів кріплення; затягання боків та покрівлі виробок, прибирання породи; забутування порожнин за кріпленням, відкочування вагонеток із породою та підкочування порожняка. 

Проводить підготовку врубу для перемичок. Зведення й ремонт усіх видів перемичок, улаштування й ремонт замірних станцій, кросингів без розширення виробок, вантаження, розвантаження вручну або за допомогою такелажних механізмів та доставку з гірничих виробок матеріалів, обладнання, запасних частин та інших вантажів; виготовлення, встановлення та ремонт вентиляційних дверей, дерев’яних щитів, помостів, сланцевих заслонів, трапів, люків, драбин та поручнів у ходових відділеннях гірничих виробок з кутом нахилу до 45 град., здійснює відновлення елементів металевого кріплення на пресах; обслуговування та поточний ремонт механізмів та пристроїв, що застосовуються у процесі робіт. Виконує роботи під керівництвом гірника вищої кваліфікації. 

Повинен знати: технічні вимоги до настилання, улаштування й ремонту рейкової колії, укладання стрілкових переводів, поворотних кругів, хрестовин, глухих пересічень, плит та кріплення гірничих виробок; правила настилання рейкової колії на заокругленнях та в похилих виробках; допустимі уклони та радіуси кривих ділянок колії; будову й правила користування шаблонами та іншими інструментами для перевірки рейкової колії, систему сигналізації на шахтовому транспорті та правила встановлення колійних сигналів і знаків; види та властивості матеріалів, що застосовуються для баластування колії; типи рейок, стрілкових переводів, глухих пересічень, шпал та основні види шахтового кріплення, види та призначення різних замкових з’єднань елементів дерев’яного кріплення; правила і порядок забутування пустот за кріпленням та встановлення елементів затягання; основні поняття про гірничий тиск та характер його прояву; правила й раціональні прийоми заміни окремих рам та елементів кріплення; правила поводження з кабельною та контактною мережею; види, способи проведення й кріплення водовідливних канавок; види конструкцій та призначення вентиляційних перемичок, дверей, сланцевих заслонів, кросингів; правила обладнування ходових відділень гірничих виробок; паспорт кріплення виробки, що ремонтується.

 

 

5169. РЯТУВАЛЬНИК

Завдання та обов'язки. Рятує людей під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Надає домедичну допомогу постраждалим у разі нещасних випадків та отруєння шкідливими речовинами. Виконує роботи з ліквідації аварій, наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Проводить розвідку, пошук постраждалих і первинну оцінку оперативної обстановки на місці надзвичайної ситуації, моніторинг навколишнього середовища у газонебезпечних місцях під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Визначає рівень безпеки під час виконання газонебезпечних, вибухонебезпечних і газоелектрозварювальних робіт у приміщеннях, підвалах, колодязях тощо. Бере участь у планових тренуваннях із застосуванням індивідуальних засобів захисту органів дихання і тіла, спеціального оснащення та спорядження у газодимних камерах, навчально-тренувальних комплексах, на навчальних полігонах з відпрацюванням способів рятування людей, практичної взаємодії з іншими рятувальниками в аварійних ситуаціях. Здійснює профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт засобів захисту та іншого спорядження, технічне обслуговування і ремонт аварійно-рятувальних засобів, техніки та оснащення. Вивчає плани ліквідації аварій на об’єктах, що обслуговуються. 

Повинен знати: статутні та нормативні документи, що регламентують функціонування воєнізованих аварійно-рятувальних служб; права та функціональні обов'язки рятувальників під час проведення аварійно-рятувальних робіт; вимоги до рятувальників; інструкції, положення та інші керівні документи, які регламентують правила проведення аварійно-рятувальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; техніку, технічні засоби, оснащення та устаткування, які є в розпорядженні взводу, відділення і використовуються під час аварійно-рятувальних робіт; виробничі потужності та режими роботи устаткування; типові плани ліквідації можливих аварій; правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

 

 

8163. НАПОВНЮВАЧ БАЛОНІВ

Завдання та обов’язки:

-         наповнює під заданим тиском балони киснем та стисненим повітрям;

-         обслуговує розподільчий колектор та запірну арматуру;

-         здійснює подавання і підключення до розподільчого колектору транспортних балонів наповнених киснем та стисненим повітрям;

-         контролює міру наповнення, а також тиск на розподільчому колекторі за допомогою приладів;

-         регулює роботу автоматичних приладів для заповнення малолітражних балонів;

-         перевіряє стан самозакривних клапанів;

-         бере участь у поточному ремонті розподільчого колектору, кисневих дотискуючих та повітряних компресорів;

-         фарбує балони залежно від класифікації газів;

-         веде документацію про заповнення балонів;

-         перевіряє та заповнює паспорти на балони;

-         раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці;

-         додержується норм технологічного процесу;

-         знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці;

-         додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-         знає і виконує виробничі (експлуатаційні) інструкції;

-         використовує в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, повені тощо).

Повинен знати:

-         принцип роботи розподільчого колектору та кисневих дотискуючих і повітряних компресорів;

-         схеми розташування запірно-регулювальної апаратури, запобіжних пристроїв і трубопроводів;

-         кольори фарбування балонів залежно від складу газу або хімічних речовин;

-         способи визначення й усунення витікання газу та протікання охолоджуючої  і змащувальної рідини ;

-         правила поводження з балонами, що перебувають під тиском, під час їх наповнення, транспортування і зберігання;

-         призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів;

-         принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;

-         технологічний регламент;

-         ознаки браку в роботі;

-         вимоги нормативних актів про охорону праці;

-         норми і методи безпечного ведення робіт;

-         вимоги виробничих (експлуатаційних) інструкцій;

-         засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

 

7244. ЕЛЕКТРОМОНТЕР ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Повинен знати:

конструкцію, призначення та принципи дії, тактико-технічні дані обслуговування контрольно-приймальних приладів і датчиків (сповіщувачів);

правила установки датчиків, правила роботи з інструментами, які застосовуються при встановленні та монтажі технічних засобів сигналізації на об'єктах;

методи пошуку несправностей контрольно-приймальних приладів та датчиків, порядок перевірки працездатності фотохвильових, ультразвукових та ємнісних приладів і пристроїв; основи електротехніки.

 

Повинен вміти:

виконувати нескладні роботи (кріплення обладнання монтажними болтами і гвинтами; установку дрібних деталей: увідних гребінок, проводоутримувачів, обрамлень, скоб тощо) з експлуатаційно-технічного обслуговування, встановлення, монтажу;

налагодження та ремонту контрольно-приймальних приладів, сповіщувачів (електроконтактних, електромагнітних, магнітно-контактних, вібраційних, п’єзокерамічних, пожежних);

з установки сповіщувачів, свердління отворів у дерев’яних та бетонних стінах, пробивання протягів, штрабління борозен у стінах, дверях;  встановлення розподільних коробок, копання траншей, прокладання проводів та кабелів;

виконання інших допоміжних робіт при обладнанні об’єктів сигналізації; перевірку працездатності ультразвукових, ємнісних, фотохвильових приладів та пристроїв.

 

7129. ВЕРХОЛАЗ

Повинен   знати:   загальні   відомості   про   основні   види   систем

 

теплоізоляції будівель, клейових розчинів, кріпильних деталей; перелік матеріалів й виробів, а також їх характеристики, що забезпечують експлуатаційну надійність і довговічність систем теплоізоляції; допуски під час монтажу систем теплоізоляції; плавила, послідовність та умови виконання робіт із монтажу, підготовчих робіт; правила транспортування й складування матеріалів; правила та порядок приготування клейових сумішей і способи їх нанесення на поверхню плити утеплювача; технологічну послідовність наклеювання плит утеплювачів до основи; основні правила організації верхолазних робіт; основні вимоги якості матеріалів і виконання робіт; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних і безлямочних монтажних поясів, монтажних однорольних блоків; норми безпечного використання верхолазного спорядження; правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками, талями; правила в‖язання вузлів для з‖єднання тросів і канатів; правила використання сигналів, а також порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; основні види, призначення та правила користування ручним, механізованим, пневматичним, електричним інструментом, монтажними пристроями, устаткуванням, механізмами; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; прийоми надання долі карської допомоги; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті до 25 м.

 

Повинен уміти: Виконувати найпростіші роботи під час монтажу систем утеплення будівель.

 

 

 

7215. СТРОПАЛЬНИК

 

Повинен знати: 

візуальне визначення маси переміщуваного вантажу; 

місця застропування типових виробів; 

правила стропування, піднімання і переміщення малогабаритних вантажів;

умовну сигналізацію для передачі команд від стропальника  машиністу крана; 

призначення та правила застосування стропів, тросів, ланцюгів, канатів тощо; 

граничні норми навантаження крана та стропів; 

потрібну довжину і діаметр стропів для переміщення вантажів; 

допустимі навантаження стропів і канатів;

будову і правила застосування тари загального призначення; 

загальну будову вантажопідіймальних кранів (з урахуванням регіональних особливостей підприємств замовників кадрів); 

принцип роботи вантажозахоплювальних пристроїв та норми їх бракування.

 

Повинен уміти: 

стропувати  та ув’язувати  прості вироби, деталі, лісові (довжиною до 3 м) та інші аналогічні вантажі масою до 5 т для їх піднімання, переміщення та укладання;

відчеплювати стропи на місці установлення або укладання; 

подавати сигнали машиністу крана і стежить за вантажем під час піднімання, переміщення та укладання; 

вибирати необхідні стропи відповідно до маси та розміру переміщуваного вантажу; 

визначати придатність строп;

визначати критерії бракування вантажозахоплювальних пристроїв і тари;

розраховувати (визначати) коефіцієнт запасу міцності вантажозахоплювальних пристроїв, виготовлених із сталевих канатів.

 

 

8290. ГАЗОРЯТІВНИК

Завдання та обов’язки:

-       запобігає та усуває просочування газу у газопровідній мережі;

-       здійснює заряджання, розряджання, ремонтування, сушіння і чищення респіраторів та іншої газорятівної апаратури;

-       стежить за правильністю дегазації;

-       перевіряє наявність захисних засобів на робочих місцях, правильне їх зберігання, утримання і застосування;

-       контролює виконання графіка заміни протигазів, правила користування ними і тривалість перебування робітників у загазованій атмосфері;

-       виконує розрахунок тривалості перебування робітників у загазованій атмосфері;

-       рятує людей під час аварій, які супроводжуються виділенням отруйної пари, а також у разі нещасного випадку;

-       стежить за проведенням газонебезпечних робіт, безперебійною роботою вентиляції у газонебезпечних місцях;

-       відбирає проби повітря в газонебезпечних місцях;

-       визначає безпеку під час проведення газонебезпечних, газоелектрозварювальних робіт у приміщеннях і в ємностях;

-       надає першу допомогу в разі отруєння газом;

-       раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці;

-       додержується норм технологічного процесу;

-       не допускає браку в роботі;

-       знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища;

-       додержується норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-       знає і виконує виробничі (експлуатаційні) інструкції;

-       використовує в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Повинен знати:

-     будову газогенераторів, газової і газорятівної апаратури;

-     характер газобезпеки в обслуговуваних цехах;

-     способи вмикання і вимикання комунікацій газопровідної мережі;

-     правила користування газорятівною апаратурою;

-     правила відбирання проб повітря;

-     заходи з надання першої допомоги в разі газових отруєнь;

—       принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;

—       технологічний регламент;

—       ознаки браку в роботі;

—       вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища;

—       норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;

—       засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

—       вимоги виробничих (експлуатаційних) інструкцій.

 

 

7233. СЛЮСАР-РЕМОНТНИК

Завдання та обов'язки. Ремонтує, монтує, демонтує, випробовує та регулює особливо складне великогабаритне, унікальне, експериментальне та дослідне устаткування, агрегати і машини. Виявляє і усуває дефекти під час експлуатації устаткування та під час перевірки в процесі ремонту. Перевіряє на точність і випробовує під навантаженням відремонтоване устаткування.

Повинен знати: конструктивні особливості, кінематичні і гідравлічні схеми устаткування, агрегатів і машин, які ремонтує; методи ремонту, складання, монтажу, перевірки на точність і випробування відремонтованого устаткування; допустимі навантаження на працюючі деталі, вузли, механізми устаткування та профілактичні заходи щодо запобігання поломкам, корозійному зносу і аваріям.

 

8163. ЗАРЯДНИК ВОГНЕГАСНИКІВ

Завдання та обов'язки. Виконує підготовчі роботи з перевірки, ремонту, зарядки і перезарядки  порошкових, вуглекислотних і фреонових літакових вогнегасників. Приймає, здійснює первинний огляд, розряджає вогнегасники, чистить і промиває балони, фарбує і готує їх до випробування.  Проводить гідравлічне випробування корпусів, заряджає і відбраковує несправні вогнегасники, ремонтує балони, арматуру і запобіжні пристрої під керівництвом зарядника вогнегасників вищої кваліфікації. 

Повинен знати: принцип роботи порошкових, вуглекислотних і фреонових літакових вогнегасників різних типів; призначення та умови застосування інструменту і контрольно-вимірювальних приладів під час випробування і заряджання вогнегасників; властивості речовин, що застосовуються для спорядження вогнегасників, правила їх транспортування і зберігання; способи розряджання і заряджання вогнегасників, фарбування і ремонту корпусів і арматури. 

 

7111. НАБИРАЧ ПРОБ В ШАХТІ

Завдання та обов'язки. Відбирає проби рудникового повітря в гірничих виробках на загазованість та запиленість, доставляє їх у лабораторію для проведення лабораторного аналізу. Доповідає керівництву шахти та командирові взводу про всі виявлені порушення правил і норм охорони праці. Утримує закріплене майно і контрольно-вимірювальну апаратуру у справному стані та чистоті.

Повинен знати: схеми вентиляції, характеристику і специфіку виробок обслуговуваних шахт, оптимальні маршрути пересування в шахті; способи і методи відбирання проб рудникового повітря на вміст шкідливих газів та пилу; використовуване лабораторне обладнання, принцип дії та порядок використання необхідної контрольно-вимірювальної апаратури; правила охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.

 

У ІІ півріччі 2018 року навчальний воєнізований гірничорятувальний взвод ДВГРЗ ДСНС України отримав статус закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Про це свідчить реєстр суб’єктів освітньої діяльності у базі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).