ГоловнаГромадянамПослуги з навчання
 Версія для друку

Учбовий взвод ДВГРЗ ДСНС України

Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки

 

Навчання проводиться в Учбовому ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України або безпосередньо на території та в приміщеннях підприємств, установ і організацій.

Тривалість навчання за програмою складає 16 годин.

Програма навчання відповідає вимогам чинного законодавства, погоджена ДСНС України (лист погодження № 02-10814/261 від 22.07.2015р.) та включає в себе наступні питання:

1) законодавство з питань пожежної безпеки України;

2) декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам;

3) законодавства з питань пожежної безпеки;

4) заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємстві, в установі, організації;

5) організація роботи добровільних формувань, у тому числі добровільної пожежної дружини, місцевої пожежної охорони;

6) заходи пожежної безпеки на робочому місці;

7) вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;

8) загальні вимоги пожежної безпеки до електроустановок та іншого інженерного обладнання;

9) загальні вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт;

10) сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони;

11) засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок їх використання під час пожежі;

12) утримання та експлуатація протипожежного водопостачання (пожежні крани та гідранти, насосні станції, водонапірні вежі, штучні та природні водойми тощо);

13) дії під час пожежі;

14) надання першої допомоги під час пожежі;

15) заходи пожежної безпеки в побуті.

Після завершення навчання видається посвідчення встановленого зразка.

 

 

 

Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки

 Навчання проводиться в Учбовому ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України або безпосередньо на території та в приміщеннях підприємств, установ і організацій.

Тривалість навчання за програмою складає 24 години.

Програма навчання відповідає вимогам чинного законодавства, погоджена ДСНС України (лист погодження № 02-10814/261 від 22.07.2015р.) та включає в себе наступні питання:

1) законодавство з питань пожежної безпеки України;

2) декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

3) заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємстві, в установі, організації;

4) організація роботи добровільних формувань, у тому числі добровільної пожежноЇ дружини, місцевої пожежної охорони;

5) заходи пожежної безпеки на робочому місці;

6) вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;

7) загальні вимоги пожежної безпеки до електроустановок та іншого інженерного обладнання;

8) загальні вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт;

9) сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони;

10) засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок їх використання під час пожежі;

11) утримання та експлуатація протипожежного водопостачання (пожежні крани та гідранти, насосні станції, водонапірні вежі, штучні та природні водойми тощо);

12) дії під час пожежі;

13) надання першої допомоги під час пожежі;

14) заходи пожежної безпеки в побуті.

Після завершення навчання видається посвідчення встановленого зразка.

 

Професійно-технічне навчання за робітничою професією "Зарядник вогнегасників"

Навчання проводиться в Учбовому ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України.

Тривалість навчання за програмою складає 326 годин.

Програма навчання відповідає вимогам чинного законодавства, розроблена згідно з Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001р. № 127/151, Методичними рекомендаціями щодо розробки навчальних планів і програм для курсового професійно-технічного навчання за робітничими професіями", погодженими з Міністерством праці та соціальної політики України і затвердженими Міністерством освіти і науки України 8 лютого 2002 року та включає в себе наступні питання:

1) основи правових знань;

2) основи ринкової економіки;

3) спеціальна технологія;

4) технічне креслення;

5) матеріалознавство;

6) охорона праці;

7) виробниче навчання.

Навчання здійснюють працівники Учбового ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України. Формою перевірки знань є іспит (теоретична та практична підготовки). Результат перевірки знань оформляється протоколом засідання комісії. Особам, які під час перевірки знань показали задовільні результати, видається посвідчення встановленого зразка.

 

Професійно-технічне навчання за робітничою професією "Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації"

Навчання проводиться в Учбовому ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України.

Тривалість навчання за програмою складає 516 годин.

Програма навчання відповідає вимогам чинного законодавства, розроблена згідно з Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001р. № 127/151, Методичними рекомендаціями щодо розробки навчальних планів і програм для курсового професійно-технічного навчання за робітничими професіями", погодженими з Міністерством праці та соціальної політики України і затвердженими Міністерством освіти і науки України 8 лютого 2002 року та включає в себе наступні питання:

1) основи ринкової економіки;

2) основи трудового законодавства;

3) інформаційні технології;

4) спеціальна технологія;

5) технічне креслення;

6) електроматеріалознавство;

7) електротехніка з основами промислової електроніки;

8) охорона праці;

9) виробниче навчання.

Навчання здійснюють працівники Учбового ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України. Формою перевірки знань є іспит (теоретична та практична підготовки). Результат перевірки знань оформляється протоколом засідання комісії. Особам, які під час перевірки знань показали задовільні результати, видається посвідчення встановленого зразка.

 

Професійно-технічне навчання за робітничою професією "Слюсар-ремонтник"

Навчання проводиться в Учбовому ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України.

Тривалість навчання за програмою складає 760 годин (2 розряд), 508 годин (3 розряд), 496 годин (4 розряд), 408 годин (5 розряд), 367 годин (6 розряд).

Програма навчання відповідає вимогам чинного законодавства, розроблена згідно з Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001р. № 127/151, Методичними рекомендаціями щодо розробки навчальних планів і програм для курсового професійно-технічного навчання за робітничими професіями", погодженими з Міністерством праці та соціальної політики України і затвердженими Міністерством освіти і науки України 8 лютого 2002 року та включає в себе наступні питання:

1) основи трудового законодавства;

2) основи ринкової економіки;

3) інформаційні технології;

4) технічне обслуговування та ремонт промислового устаткування;

5) читання креслень;

6) електротехніка з основами промислової електроніки;

7) охорона праці;

8) виробниче навчання.

Навчання здійснюють працівники Учбового ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України. Формою перевірки знань є іспит (теоретична та практична підготовки). Результат перевірки знань оформляється протоколом засідання комісії. Особам, які під час перевірки знань показали задовільні результати, видається посвідчення встановленого зразка.

 

Професійно-технічне навчання за робітничою професією "Газорятівник"

Навчання проводиться в Учбовому ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України.

Тривалість навчання за програмою складає 80 годин.

Програма навчання відповідає вимогам чинного законодавства, розроблена згідно з Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001р. № 127/151, Методичними рекомендаціями щодо розробки навчальних планів і програм для курсового професійно-технічного навчання за робітничими професіями", погодженими з Міністерством праці та соціальної політики України і затвердженими Міністерством освіти і науки України 8 лютого 2002 року та включає в себе наступні питання:

1) основи трудового законодавства;

2) основи ринкової економіки;

3) спеціальна технологія;

4) фізичні і хімічні властивості газів;

5) основи пожежної безпеки;

6) охорона праці;

7) засоби захисту шкіри та органів дихання;

8) перша невідкладна допомога;

9) виробниче навчання.

Навчання здійснюють працівники Учбового ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України. Формою перевірки знань є іспит (теоретична та практична підготовки). Результат перевірки знань оформляється протоколом засідання комісії. Особам, які під час перевірки знань показали задовільні результати, видається посвідчення встановленого зразка.

 

Навчання за програмою "Експлуатація і технічне обслуговування кисневого дотискуючого компресора КД-8"

Навчання проводиться в Учбовому ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України.

Тривалість навчання за програмою складає 120 годин.

Програма підвищення кваліфікації працівників по обслуговуванню дотискуючих кисневих компресорів КД-8 відповідає вимогам чинного законодавства, розроблена згідно "Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 1334 від 12.10.01р. та затвердженого "Типового положення про навчання з охорони праці" (ДНАОП 0.00.4.12-99) та включає в себе наступні питання:

1) охорона праці;

2) основи електротехніки;

4) матеріальна частина кисневих компресорів;

5) експлуатація кисневих компресорів;

6) практичні заняття по ремонту та обслуговуванню компресора;

7) практична робота з наповнення малолітражних балонів киснем.

Навчання здійснюють працівники Учбового ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України. Формою перевірки знань є іспит (теоретична та практична підготовки). Результат перевірки знань оформляється протоколом засідання комісії. Особам, які під час перевірки знань показали задовільні результати, видається посвідчення встановленого зразка.

 

Навчання за програмою підготовки стропальників

Навчання проводиться в Учбовому ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України.

Тривалість навчання за програмою складає 40 годин.

Програма навчання відповідає вимогам чинного законодавства, розроблена згідно з типовим навчальним планом та згідно з „Методичними рекомендаціями щодо розробки навчальних планів і програм для курсового професійно-технічного навчання за робітничими професіями", погодженими з Міністерством праці та соціальної політики України і затвердженими Міністерством освіти і науки України 8 лютого 2002 року та включає в себе наступні питання:

1) основи правових знань;

2) основи галузевої економіки і підприємництва;

3) технологія стропальних робіт;

4) читання креслень;

5) матеріалознавство;

6) охорона праці;

7) виробниче навчання.

Навчання здійснюють працівники Учбового ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України. Формою перевірки знань є іспит (теоретична та практична підготовки). Результат перевірки знань оформляється протоколом засідання комісії. Особам, які під час перевірки знань показали задовільні результати, видається посвідчення встановленого зразка.

 

Навчання за програмою "Безпечне виконання висотно-верхолазних робіт з використанням альпіністського оснащення та спеціальних страхувальних засобів"

Навчання проводиться в Учбовому ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України.

Тривалість навчання за програмою складає 622 годин.

Програма навчання відповідає вимогам чинного законодавства, розроблена на підставі "Методичних рекомендацій щодо розробки навчальних планів і програм для курсового професійно - технічного навчання за робітничими професіями", які погоджені Міністерством праці і соціальної політики та Міністерством освіти та науки України, а також "Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті" (НПАОП 0.00-1.15-07). Затвердженої Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 27.03.2007 №62 та включає в себе наступні питання:

1) охорона праці;

2) спецтехнологія;

3) виробнича практика.

Навчання здійснюють працівники Учбового ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України. Формою перевірки знань є іспит (теоретична та практична підготовки). Результат перевірки знань оформляється протоколом засідання комісії. Особам, які під час перевірки знань показали задовільні результати, видається посвідчення встановленого зразка.

 

Навчання обслуговуємих ДВГРЗ ДСНС України працівників підприємств за програмою «Керівників робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

Вид навчання – курси цільового призначення.

Термін навчання – 3 дні (24 години) та 1 день (8 годин).

Програма підготовки керівників робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (головних інженерів підприємств, їх заступників, диспетчерів та осіб, що його заміщують) передбачає проведення цільового навчання та надання:

Підготовці підлягають особи, які займають посаду головного інженера, диспетчера (оператора) та особи, що виконують їх обов’язки. Також підготовці підлягають особи, які вперше приймаються (призначаються) на вищезазначені посади, перед допуском до самостійної роботи.

Навчання проводиться один раз на рік шляхом вивчення нормативно-правових актів, статутів та Правил безпеки, що діють в гірничорудній промисловості та ДВГРЗ ДСНС України, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

Організацію навчання з підготовки керівників робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюють працівники Учбового ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України з залученням керівних працівників ДВГРЗ ДСНС України, а також спеціалістів інших служб чи підприємств за домовленістю.

Формою перевірки знань після проходження підготовки є іспит, залік або тестування. Результат перевірки знань оформлюється протоколом засідання комісії. Особам, які під час перевірки знань виявили задовільні результати, видається посвідчення встановленого зразка.

    Твіт