Контраст
Шрифт

Законодавча та нормативна база

ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА

Конституція України
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Кодекс цивільного захисту України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

Господарський кодекс України
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Кодекс законів про працю України
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

ЗАКОНИ:

Гірничий закон України
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1127-14

Закон України Про об’єкти підвищеної небезпеки
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2245-14

Закон України Про ратифікацію конвенції Міжнародної організації праці про безпеку та гігієну праці в шахтах
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3021-17

Закон України Про ліцензування видів господарської діяльності
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/222-19

Закон України Про охорону праці
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

ПОСТАНОВИ:

Постанова КМУ № 763 від 26.10.2016 р. Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/763-2016-%D0%BF

Постанова КМУ № 83 від 04.03.2015 р. Про затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-%D0%BF

Постанова КМУ № 5 від 11.01.2017 р. Про затвердження Порядку здійснення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5-2017-%D0%BF

Постанова КМУ № 1102 від 26.10.2011 р. Про деякі питання надання платних послуг підрозділами МНС
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1102-2011-%D0%BF

Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011 р. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF

Постанова КМУ № 1052 від 16.12.2015 р. Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF

Постанова КМУ № 1058 від 17.08.2001 р. Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1058-2001-%D0%BF

Постанова КМУ № 140 від 04.02.1999 р. Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/140-99-%D0%BF

Постанова КМУ № 11 від 9 січня 2014 р. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF

Постанова КМУ № 368 від 24 березня 2004 р. Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-%D0%BF

Постанова КМУ № 386 від 30.03.1998 р. Про передачу до сфери управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи воєнізованих гірничорятувальних формувань
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-98-%D0%BF

Постанова КМУ № 1540 від 12.10.2000 р. Про затвердження Статуту про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540-2000-%D0%BF

НАКАЗИ:

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 17 від 14.01.2020 р. Про затвердження Статуту державних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань Державної служби України з надзвичайних ситуацій з організації та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на гірничорудних і нерудних підприємствах та інших підземних спорудах, окрім вугільних

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-20

Наказ Міністерства соціальної політики України № 1592 від 23.12.2016 р. Про затвердження правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0129-17

Наказ Міністерства України з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 87 від 31.03.2003 р. Про затвердження Інструкції зі складання планів ліквідації аварій для кар’єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0321-03

Наказ Міністерства України з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 942 від 22.12.2008 р. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестації лікарів, провізорів та молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) сфери управління МНС
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0078-09

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 658 від 06.08.2018 р. Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0969-18#n7

Наказ Міністерства України з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 61 від 05.03.2002 р. Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0309-02

Наказ Міністерства України з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 76 від 03.02.2009 р. Про затвердження Положення про проходження служби особовим складом ДСВГРС МНС
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0200-09

Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1406 від 26.12.2014 р. Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0047-15

Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 149 від 16.03.2015 р. Про організацію роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення його готовності
http://www.dsns.gov.ua/files/2015/3/18/nakaz149.pdf

Укази президента:

Указ Президента України № 1328 від 21.11.2003 р. Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 21.11.2003 р. («Про вдосконалення управління у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548/2008

Розпорядження:

Розпорядження КМУ № 589-6 від 02.10.2003 р. Про деякі питання обслуговування об’єктів та окремих територій державними аварійно-рятувальними службами
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/589-2003-%D1%80

Інше:

Конвенція 1995 року про безпеку та гігієну праці в шахтах
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_093

Гірничорятувальна справа. Терміни та визначення

Витяг з нормативно-правових актів з цивільного захисту та охорони праці щодо прав, функцій, напрямків діяльності аварійно-рятувальних служб, обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту та інших питань, які входять у компетенцію Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України