Контраст
Шрифт

Атестація

ДВГРЗ ДСНС України є професійним воєнізованим спеціалізованим аварійно-рятувальним підрозділом, який забезпечує:

 • постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, на яких існує небезпека виникнення НС природного чи техногенного характеру, розташованих у зонах відповідальності Загону за Постановою, затвердженою Кабінетом Міністрів України;
 • постійну готовність та екстрене реагування на НС техногенного і природного характеру за завданням ДСНС України незалежно від рівня складності, а також на НС об’єктового рівня на підприємствах, що обслуговуються;
 • виконання робіт запобіжно-профілактичного характеру, інших робіт, притаманних діяльності Загону;
 • участь у виконанні пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних роботах у порядку, який визначається ДСНС України, а саме:
  а) пошук і рятування людей на об’єктах, де сталася НС, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі домедичної допомоги постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров’я;
  б) ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень інших небезпечних проявів;
 • участь у розроблені та погодженні планів реагування на НС, планів ліквідації аварій (далі – ПЛА), планів ліквідації аварійних ситуацій (далі – ПЛАС), планів взаємодії на об’єктах та територіях, що обслуговуються.

       
  Основними завданнями Загону є:

 • здійснення пошуку та рятування людей під час НС на об’єктах, що обслуговуються Загоном;
 • гірничорятувальні (аварійно-рятувальні) заходи у разі виникнення НС;
 • виконання технічних робіт, що потребують застосування засобів захисту органів дихання та спеціального оснащення;
 • виконання інших робіт, що поліпшують протиаварійний стан підприємств, що обслуговуються Загоном;
 • профілактичний нагляд за станом техногенної безпеки на підприємствах, що обслуговуються Загоном;
 • підтримання належного рівня професійної підготовки основного особового складу та готовності до реагування на НС регіонального та державного рівнів.

 

З метою виконання покладених завдань в травні 2016 року Загін пройшов атестацію як аварійно-рятувальна служба відповідно до Постанови КМУ Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників та отримав свідоцтво про атестацію аварійно-рятувальної служби МК 792, згідно якого атестований на виконання наступних аварійно-рятувальних робіт відповідно до «Національного класифікатора України. Класифікатора надзвичайних ситуацій. ДК 019:2010» :

10113 – НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) НХР;

10131 – НС унаслідок аварії в метрополітені;

10161 – НС унаслідок аварії автодорожнього транспорту на шляхах;

10162 – НС унаслідок аварії автодорожнього транспорту на мостах, у тунелях, на залізничних переїздах;

10170 – НС унаслідок аварії на трубопроводах;

10171 – НС унаслідок аварії на магістральних газопроводах;

10181 – НС унаслідок аварії на міському електротранспорті;

10182 – НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому;

10211 – НС унаслідок пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об’єктів;

10220 – НС унаслідок пожежі, вибухи на об’єктах розвідування, видобування, перероблення, транспортування та зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин;

10240 – НС у наслідок пожежі, вибухи у шахті, підземних і гірничих виробках;

10310 – НС у наслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання (захоронення);

10410 – НС у наслідок наявності у ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК;

 

10421 – НС у наслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК;

10422 – НС у наслідок наявності в повітрі підземних та гірничих виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК;

10610 – НС у наслідок руйнування елементів транспортних комунікацій;

10620 – НС у наслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності;

10630 – НС у наслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності;

10640 – НС у наслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності;

10650 – НС у наслідок руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення;

10660 – НС у наслідок руйнування підземних споруд шахти, підземних і гірничих виробок;

20110 – НС, пов’язана з землетрусом;

20220 - НС, пов'язана зі зсувом;

20230 - НС, пов'язана з обвалом або осипом;

30610 – НС, пов’язана з нещасним випадком під час виконання трудових обов’язків;

30630 – НС, пов’язана з нещасним випадком з людьми на воді;

30680 – НС, пов’язана з нещасним випадком; виконання водолазних робіт ІІІ групи спеціалізації (рятувальні роботи; обстеження та очистка дна водних об’єктів для масового відпочинку).