ГоловнаДіяльністьАтестація
 Версія для друку

Атестація

ДВГРЗ ДСНС України є професійним воєнізованим спеціалізованим аварійно-рятувальним підрозділом, який забезпечує:

         - постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, на яких існує небезпека виникнення НС природного чи техногенного характеру, розташованих у зонах відповідальності Загону за Постановою, затвердженою Кабінетом Міністрів України;

         - постійну готовність та екстрене реагування на НС техногенного і природного характеру за завданням ДСНС України незалежно від рівня складності, а також на НС об’єктового рівня на підприємствах, що обслуговуються;

         - виконання робіт запобіжно-профілактичного характеру, інших робіт, притаманних діяльності Загону;

         - участь у виконанні пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних роботах у порядку, який визначається ДСНС України, а саме:

 а) пошук і рятування людей на об’єктах, де сталася НС, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі домедичної допомоги постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров’я;

 б) ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень інших небезпечних проявів;

         - участь у розроблені та погодженні планів реагування на НС, планів ліквідації аварій (далі – ПЛА), планів ліквідації аварійних ситуацій (далі – ПЛАС), планів взаємодії на об’єктах та територіях, що обслуговуються.

 

Основними завданнями Загону є:

 

         - здійснення пошуку та рятування людей під час НС на об’єктах, що обслуговуються Загоном;

         - гірничорятувальні (аварійно-рятувальні) заходи у разі виникнення НС;

         - виконання технічних робіт, що потребують застосування засобів захисту органів дихання та спеціального оснащення;

         - виконання інших робіт, що поліпшують протиаварійний стан підприємств, що обслуговуються Загоном;

         - профілактичний нагляд за станом техногенної безпеки на підприємствах, що обслуговуються Загоном;

         - підтримання належного рівня професійної підготовки основного особового складу та готовності до реагування на НС регіонального та державного рівнів.

 

З метою виконання покладених завдань в травні 2016 року Загін пройшов атестацію як аварійно-рятувальна служба відповідно до Постанови КМУ Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників та отримав свідоцтво про атестацію аварійно-рятувальної служби МК 367, згідно якого атестований на виконання наступних аварійно-рятувальних робіт відповідно до «Національного класифікатора України. Класифікатора надзвичайних ситуацій. ДК 019:2010» :

10113 – НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) НХР;

10131 – НС унаслідок аварії в метрополітені;

10161 – НС унаслідок аварії автодорожнього транспорту на шляхах;

10162 – НС унаслідок аварії автодорожнього транспорту на мостах, у тунелях, на залізничних переїздах;

10170 – НС унаслідок аварії на трубопроводах;

10171 – НС унаслідок аварії на магістральних газопроводах;

10181 – НС унаслідок аварії на міському електротранспорті;

10182 – НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому;

10211 – НС унаслідок пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об’єктів;

10220 – НС унаслідок пожежі, вибухи на об’єктах розвідування, видобування, перероблення, транспортування та зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин;

10240 – НС у наслідок пожежі, вибухи у шахті, підземних і гірничих виробках;

10310 – НС у наслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання (захоронення);

10410 – НС у наслідок наявності у ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК;

10421 – НС у наслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК;

10422 – НС у наслідок наявності в повітрі підземних та гірничих виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК;

10610 – НС у наслідок руйнування елементів транспортних комунікацій;

10620 – НС у наслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності;

10630 – НС у наслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності;

10640 – НС у наслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності;

10650 – НС у наслідок руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення;

10660 – НС у наслідок руйнування підземних споруд шахти, підземних і гірничих виробок;

20110 – НС, пов’язана з землетрусом;

30610 – НС, пов’язана з нещасним випадком під час виконання трудових обов’язків;

30630 – НС, пов’язана з нещасним випадком з людьми на воді;

30680 – НС, пов’язана з нещасним випадком, іншим, а також виконання водолазних робіт ІІІ групи спеціалізації (рятувальні роботи; обстеження та очистка дна водних об’єктів для масового відпочинку).

 

Також керівними працівниками органу управління та підрозділів ДВГРЗ ДСНС України постійно ведеться відбір серед кандидатів на професію «респіраторник». Так, за останній рік в Учбовому ВГРВ пройшли перепідготовку з робітничих спеціальностей на респіраторника (код 7111) 51 особа, з яких 49 вже отримали атестацію на право проведення аварійно-рятувальних робіт.

    Твіт